Thư viện Lạc Hồng
Động hóa học

Ký hiệu xếp giá
534Nh-H
Dewey
534
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2001
Mô tả
262tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
03/12/2005 02:45 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương I: Mở đầu I. Giới thiệu về động học hóa học Chương II: Động hóa học của phản ứng đơn giản Chương III: Động hóa học của phản ứng phức tạp Chương IV: Ảnh hưởng của nhiệt độ lên tốc độ phản ứng Chương V: Thuyết va chạm hoạt động và phức hoạt động Chương VI: Ảnh hưởng của áp suất lên tốc độ phản ứng Chương VII: Ảnh hưởng của dung môi lên tốc độ phản ứng CHương VIII: Phản ứng dây chuyền và quang hóa Chương IX: Ảnh hưởng của chất xúc tác lên tốc độ phản ứng Chương X: Ảnh hưởng của hiệu ứng thế lên tốc độ phản ứng Chương XI: Phản ứng nhanh trong dung dịch và động hóa học của nó Chương XII: Đại cương về cơ chế phản ứng và phương pháp nghiên cứu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006420  Còn  Rỗi          
100006421  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2530