Thư viện Lạc Hồng
Ngân hàng thương mại

Ký hiệu xếp giá
332.12Ng-M
Dewey
332.12
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2004
Mô tả
675tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
03/12/2005 03:23 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương I: Ngân hàng thương mại CHương II: Cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại Chương III: Sự bành trướng của ngân hàng thương mại CHương IV: Quản trị, thực hiện quyết định và tổ chức của các ngân hàng Chương V: Quản trị tích sản Chương VI: Quản trị tiêu sản
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006769  Còn  Rỗi          
100006771  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 794