Thư viện Lạc Hồng
16 chuẩn mực kế toán và kế toán tài chính cho doanh nghiệp

Ký hiệu xếp giá
657.91TK
Dewey
657.91
Xuất bản
1. - H.: Lao động xã hội, 2004
Mô tả
152tr ; 28cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
03/12/2005 03:45 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục i. CHuẩn mực chung II. Tài sản cố định hữu hình III. Tài sản cố định vô hình IV: Thuê tài sản V: Hàng tồn kho VI: Bất động sản đầu tư VII: kế toán các khoản đầu tư vào cho công ty IX: Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh X. Chi phí đi vay XI. ẢNh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005523  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1050