Thư viện Lạc Hồng
Marketing EFFECTIVELY tiếp thị hiệu quả

Ký hiệu xếp giá
658.800 1Ma-B
Dewey
658.800 1
Xuất bản
1. - H.: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2004
Mô tả
69tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
03/12/2005 05:34 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục I. Khách hàng là ưu tiên hàng đầu II. Quảng bá tối đa III. Xây dựng sản phẩm mạnh IV. Phát triển chiến lược tiếp thị
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005281  Thất lạc            
100005282  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1225