Thư viện Lạc Hồng
Ngữ pháp tiếng Pháp

Ký hiệu xếp giá
440.5 Ng-P
Dewey
440.5
Xuất bản
TB lần 3. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2003
Mô tả
344tr ; 14x20 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Pháp
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
03/12/2005 06:46 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Bài 1. Danh từ: Mạo từ xác định Bài 2: Danh từ: Mạo từ bất định Bài 3: Cách sử dụng mạo từ(1) Bài 4: Giống của danh từ Bài... 2. Quán từ 3. Tính từ 4. Đại từ 5. Động từ 6. Trạng từ và các tiểu từ 7. Giới từ 8. Liên từ 9. Thán từ
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004975  Còn  Rỗi          
100004976  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 755