Thư viện Lạc Hồng
Exploring grammar in context: Grammar reference and Practice upper-Intermediate & advance

Ký hiệu xếp giá
425 Ca-R
Dewey
425
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2002
Mô tả
286tr ; 14.5x20.5cm
ISBN
521568447
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/12/2005 08:07 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents Part A tenses in context Part B Modals in context Part C Choosing structures in context Part D Around the noun in context Part E Explorinh spoken grammar in context
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005635  Còn  Rỗi          
100006896  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 286