Thư viện Lạc Hồng
Kỹ năng ra quyết định

Ký hiệu xếp giá
332.895 97GI-CH
Dewey
332.895 97
Xuất bản
1. - H.: Nxb. Trẻ, 2004
Mô tả
74tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/12/2005 08:16 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Lời nói đầu I. Phân tích quá trình ra quyết định II. Đi đến một quyết định III. Thực thi một quyết định
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004887  Còn  Rỗi          
100004888  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1090