Thư viện Lạc Hồng
Grammar Express: for self - study and classroom use with answer key

Ký hiệu xếp giá
425 Fu-M
Dewey
425
Xuất bản
1. - Đà Nẵng: Đà Nẵng, 2004
Mô tả
413tr ; 14.5x20.5cm
ISBN
120327433
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/12/2005 08:19 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents Part I Present and imperative Part II Past Part III Present perfect and past perfect Part IV Future And Future perfect Part V Wh-Questions, Tag Questions, Additions Part VI Modals Part VII Modals Part VIII Adjectives and Adverbs Part IX Gerunds and Infinitives Appendices Index Answer key
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005631  Còn  Rỗi          
100005633  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 389