Thư viện Lạc Hồng
Cẩm nang sử dụng các thì tiếng anh

Ký hiệu xếp giá
425 CAM
Dewey
425
Xuất bản
TB lần 5. - Tp. Hồ Chí Minh: Thanh niên, 2004
Mô tả
201tr ; 13x19cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/12/2005 08:27 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Phần 1 : các thì hiện tại Phần 2 : các thì quá khứ Phần 3 : các thì tương lai Phần 4 : Sự phối hợp các thì Phần 5 : Động từ bất qui tắc
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005629  Còn  Rỗi          
100005630  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1682