Thư viện Lạc Hồng
Hình học họa hình T1

Ký hiệu xếp giá
604.2Hi-H
Dewey
604.2
Xuất bản
Tái bản lần 11. - H.: Giáo dục, 2003
Mô tả
187tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/12/2005 08:32 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: PHƯƠNG PHÁP HÌNH CHIẾU THẲNG GÓC Chương 1: Điểm, đường thẳng, mặt phẳng Chương 2: Các phép biein đổi hình chiếu Chương 3: Đường và mặt Phần 2: PHƯƠNG PHÁP HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO Chương 4: Điểm, đường thẳng, mặt phẳng Chương 5: Các loại hình chiếu trục đo thường dùng
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005239  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 884