Thư viện Lạc Hồng
Nhiệt động hóa học

Ký hiệu xếp giá
534Nh-H
Dewey
534
Xuất bản
in lần 2. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2002
Mô tả
262tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/12/2005 08:41 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Nhiệt hóa học Chương 2: Chiều và giới hạn của quá trình Chương 3: Cân bằng hóa học Chương 4: Lý thuyết cơ bản của cân bằng pha Chương 5: Cân bằng pha trong hệ một cấu tử Chương 6: Dung dịch và cân bằng dung dịch - hơi Chương 7: Cân bằng giữa dung dịch lỏng và pha rắn(Sự hòa tan và kết tinh)
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005940  Còn  Rỗi          
100005941  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1263