Thư viện Lạc Hồng
Hóa lý nhiệt động hóa học

Ký hiệu xếp giá
541.36Ho-L
Dewey
541.36
Xuất bản
Tái bản lần I. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2003
Mô tả
152tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/12/2005 09:10 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Chương I: Nguyên lý I của nhiệt động học và áp dụng nguyên lý này vào hóa học Chương II: Nguyên lý II của nhiệt động học và áp dụng nguyên lý này vào hóa học Chương III: Cân bằng hóa học Chương IV:Cân bằng pha và dung dịch
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005246  Còn  Rỗi          
100005247  Còn  Rỗi          
100006534  Còn  Rỗi          
100006535  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1148