Thư viện Lạc Hồng
Phương pháp tính : phần bài tập

Ký hiệu xếp giá
511.004Ph-T
Dewey
511.004
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 1996
Mô tả
168tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/12/2005 09:17 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Số sấp xỉ và sai số Chương 2: Tính gần đúng nghiệm của phương trình đại số siêu việt Chương 3: Giải hệ thống phương trình đại số tuyến tính Chương 4: Đa thức nội suy và phương pháp bình phương bé nhất Chương 5: Tính gần đúng đạo hàm và tích phân xác định Chương 6: Tính gần đúng phương trình vi phân thường Chương VII: Giải gần đúng phương trình vi phân thường CHương VIII: Phương Pháp đạo hàm riêng
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005190  Còn  Rỗi          
100005191  Còn  Rỗi          
100005192  Còn  Rỗi          
100005211  Còn  Rỗi          
100005212  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1296