Thư viện Lạc Hồng
Trắc địa và bản đồ kỹ thuật số trong XD

Ký hiệu xếp giá
526.9Tr-D
Dewey
526.9
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 1999
Mô tả
367tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
24/07/2004 03:29 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Trắc địa trong XD Phần 2: Công nghệ đo vẽ thành lập bản đồ số
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000499  Còn  Rỗi          
100000500  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 928