Thư viện Lạc Hồng
Các quá trình , thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm : Phân riêng dưới tác dụng của nhiệt( chưng luyện, hấp thụ, hấp phụ, trích ly, kết tinh, sấy) Tập 4

Ký hiệu xếp giá
660Ca-P
Dewey
660
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2005
Mô tả
393tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/12/2005 09:26 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương I: Những kiến thức cơ bản của quá trình truyền chất CHương II:Chưng Chương III:Hấp thụ Chương IV: Trích lý Chương V: kết tinh Chương VI: Quá trình hấp thụ Chương VII:Sấy Chương VIII:Ví dụ và bài tập
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006519  Còn  Rỗi          
100006520  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1386