Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Tiếng Anh công nghệ thông tin

Ký hiệu xếp giá
428.090 4 Ha-L
Dewey
428.090 4
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2002
Mô tả
664tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/12/2005 09:31 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
MỤC LỤC Phần 1: Student'book Section 1. Computers today Máy tính ngày nay Section 2. Input/output devices Các thiết bị nhập xuất Section 3. Storage devices Các thiết bị lưu trữ Section 4. Basic software Phần mềm cơ bản Section 5. Creative software Phần mềm sáng tạo Section 6. Programming Lập trình Section 7. Computers tomorrow Máy tính ngày mai Phần 2: Teacher's book Section 1. Computers today Máy tính ngày nay Section 2. Input/output devices Các thiết bị nhập xuất Section 3. Storage devices Các thiết bị lưu trữ Section 4. Basic software Phần mềm cơ bản Section 5. Creative software Phần mềm sáng tạo Section 6. Programming Lập trình Section 7. Computers tomorrow Máy tính ngày mai
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004973  Còn  Rỗi          
100004974  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 417