Thư viện Lạc Hồng
Phân tích hoạt động kinh doanh

Ký hiệu xếp giá
657.3Ph-D
Dewey
657.3
Xuất bản
1. - H.: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2005
Mô tả
338tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/12/2005 09:39 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Lý luận chung Chương 2: Phân tích môi trường thị trường và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp Chương 3: Phân tích kết quả hoạt động sản suất kinh doanh Chương 4: Phân tích tình hình sử dụng các tiềm năng trong sản xuất Chương 5: Phân tích biến động chi phí sản xuất kinh doanh Chương 6: Phân tích các phương án kinh doanh ngắn hạn Chương 7: Phân tích các dự án đầu tư dài hạn trong hoạt động kinh doanh Chương 8: Phân tích các báo cáo tài chính
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005515  Còn  Rỗi          
100005516  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 156