Thư viện Lạc Hồng
Xử lý số tín hiệu Tập 2( phương páp truyền thống kết hợp với phần mềm matlab)

Ký hiệu xếp giá
621.388Ly-H
Dewey
621.388
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Giáo dục, 2005
Mô tả
193tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/12/2005 09:47 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Chương IV: Cấu trúc của các mạng thời gian- rời rạc Chương V: Biến đổi FOURIER rời rạc Chương VI: Các kỹ thuật thiết kế mạch lọc
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006774  Còn  Rỗi          
100006775  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 764