Thư viện Lạc Hồng
Business basics: Student's book & workbook

Ký hiệu xếp giá
428.380Gr-D
Dewey
428.380
Xuất bản
1. - Đà Nẵng: Đà Nẵng, 2004
Mô tả
16x24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/12/2005 09:51 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
CONTENTS Introduction Unit 1: You and your company Unit 2: Preparing a trip Unit 3: Away on business Unit 4: Visiting a company Unit 5: New development Unit 6: Arrangements Unit 7: Describing and comparing Unit 8: Life stories Unit 9: Dealing with problems Unit 10: People at work Unit 11: getting a job Unit 12: The world of work
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005625  Còn  Rỗi          
100005626  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1951