Thư viện Lạc Hồng
Cơ học cơ sở: tập 2: phần động lực học

Ký hiệu xếp giá
531.11Co-S
Dewey
531.11
Xuất bản
Tái bản. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2002
Mô tả
209tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
động lực học, cơ học
Ngày cập nhật
04/12/2005 10:00 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: TĨNH HỌC Chương 1: Các khái niệm cơ bản - Hệ tiên đề động học Chương 2: Phương trình vi phân chuyển động Chương III: Các đặc trưng hình học- khối lượng Chương IV: Các định luật tổng quát cảu động lực học Chương V: Nguyên lý Đalămbe Chương Vi: Nguyên lý di chuyển khả dĩ Chương VII: Phương trình tổng quát động lực học phương trình lagrăng loại II
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005316  Còn  Rỗi          
100005317  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1546