Thư viện Lạc Hồng
Cơ sở hóa học hữu cơ - T1

Ký hiệu xếp giá
547.001Cơ-C
Dewey
547.001
Xuất bản
Tái bàn lần 1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2001
Mô tả
319tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/12/2005 10:06 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương I: Cấu trúc và phẩn ứng của hợp chất hữu cơ Chương II: Ankan Chương III: Hidrocacbon alixylic Chương IV: ANken CHương V: ANkyn CHương VI: ANkadien Chương VII: Aren
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005244  Còn  Rỗi          
100005245  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 754