Thư viện Lạc Hồng
Cơ sở hóa học hữu cơ - T2

Ký hiệu xếp giá
547.001Cơ-C
Dewey
547.001
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2003
Mô tả
143tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/12/2005 10:12 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 6: Dẫn xuất Halogen của Hyđrocacbon và hợp chất cơ nguyên tố Chương 7: Ancol - Phenol - Ete Chương 8: Andehit và Xeton Chương 9: Axit Cacbonxylic - Dẫn xuất cảu Axit - Lipit
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004748  Còn  Rỗi          
100005138  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 755