New Interchange - Intro : Audio Scripts & Answer keys

Ký hiệu xếp giá
428 Ri-J
Dewey
428
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2004
Mô tả
47tr ; 20.5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/12/2005 10:31 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005405  Còn  Rỗi          
100005407  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 766