Thư viện Lạc Hồng
Kỹ thuật chiếu sáng

Ký hiệu xếp giá
729.28 Ky-S
Dewey
729.28
Xuất bản
In lần thứ 3. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2002
Mô tả
243tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/12/2005 10:52 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Phép đo ánh sáng Phần 2: Các dụng cụ chiếu sáng Phần 3: Chiếu sáng trong nhà Phần 4: Chiếu sáng ngoài trời Phần 5: Mở rộng
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005248  Còn  Rỗi          
100005249  Còn  Rỗi          
100005250  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1990