Thư viện Lạc Hồng
Thiết kế đồ án Công nghệ chế tạo máy

Ký hiệu xếp giá
621.8Th-M
Dewey
621.8
Xuất bản
2. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2002
Mô tả
135tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/12/2005 11:10 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Nội dung và trình tự Thiết kế đồ án môn học công nghệ chế tạo máy Chương 2: Phân tích chi tiết gia công và xác định dạng sản xuất Chương 3: Xác định phương pháp chế tạo phôi và thiết kế bản vẽ chi tiết lồng phôi Chương 4: Thiết kế quy trình côg nghệ gia công chi tiết Chương 5: Tính và thiết kế đồ gá Chương 6: Tính toán kinh tế của quy trình công nghệ Chương 7: Viết thuyết minh và chuẩn bị bảo vệ
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005231  Còn  Rỗi          
100005232  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1424