Thư viện Lạc Hồng
Examination essays & writings 1: for high school, college& uniersity

Ký hiệu xếp giá
425.076 Ra-K
Dewey
425.076
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2004
Mô tả
303tr ; 20,5cm
ISBN
9812071172
Ngôn ngữ
Việt, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/12/2005 11:29 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1. Narrative essays Phần 2. Descriptive essays Phần 3. Stories Phần 4. Explanatory & General Essays Phần 5. Argumentave essays Phần 6. Factual essays Phần 7. Reports Phần 8. Letters
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005634  Còn  Rỗi          
100006895  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1136