Thư viện Lạc Hồng
Lý thuyết điều khiển mờ

Ký hiệu xếp giá
003.7Ly-M
Dewey
003.7
Xuất bản
4. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2004
Mô tả
232tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/12/2005 02:51 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục I. Nhập môn II. Tính phi tuyến của hệ III. Điều khiển mờ IV. hệ mờ lai và hệ mờ thích nghi V. Tính ổn định của hệ điều khiển mờ VI. Phần mềm WinFACT VII. Điều khiển mờ và mạng nơ-ron
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006213  Còn  Rỗi          
100006214  Còn  Rỗi          
100006217  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1129