Thư viện Lạc Hồng
Mạng lưới điện tập 1

Ký hiệu xếp giá
621.31 Ma-D
Dewey
621.31
Xuất bản
4. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2004
Mô tả
240tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/12/2005 03:14 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Thông số của các phần tử trong mạng và hệ thống điện Chương 2: Phân tích chế độ xác lập của mạng điệng Chương 3: Chất lượng điện năng và đảo bảo chất lượng điện năng Chương 4: Chọn tiết điện dây dẫn trong mạng điện Chương 5: Các giải pháp giảm tổn thất Công suất và điện năng
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005783  Còn  Rỗi          
100005784  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1584