Thư viện Lạc Hồng
CorelDraw 11 - Hướng dẫn thực hành bằng hình

Ký hiệu xếp giá
006.68Corel
Dewey
006.68
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2002
Mô tả
346tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/12/2005 03:31 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
ục lục Bài 1: giới thiệu các thành phần trên màng hình bài 2: Các menu, thanh côgn cụ chuẩn Bài 3: Vẽ các hình chữ nhật, elíp Bài 4: Vẽ các đường với mọi hình dạng và kích cỡ Bài 5: tạo và xử lý text Bài 6: Chọn và chuyển đổi các đối tượng Bài 7: Tạo hình dạng cho các đối tượng Bài 8: Các mô hình màn Bài 9: Các kiểu tô đặc biệt bài 10: Tạo đường viền cho các đối tượng
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005143  Còn  Rỗi          
100005144  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 908