Thư viện Lạc Hồng
Cơ sở điều khiển tự động truyền động điện

Ký hiệu xếp giá
621.302 85Di-D
Dewey
621.302 85
Xuất bản
In lần thứ 2. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2004
Mô tả
570tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/12/2005 03:38 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần I: hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều và hệ thống tùy động Phần II: Hệ thống điều tốc xoay chiều
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005763  Còn  Rỗi          
100005764  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1160