Thư viện Lạc Hồng
Kinh tế học đô thị

Ký hiệu xếp giá
711.09Li-T
Dewey
711.09
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 1999
Mô tả
495tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/12/2005 04:06 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương I: Phát triển đô thị CHương II: Đô thị hóa CHương III:Qui mô đô thị CHương IV: Tăng trưởng kinh tế đô thị Chương V: Cơ cấu các ngành kinh tế đô thị Chương VI: Kết cấu hạ tầng đô thị Chương VII: Giao thông đô thị Chương VII: Đất đô thị Chương IX: Nhà ở đô thị
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005162  Còn  Rỗi          
100005204  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1332