Thư viện Lạc Hồng
Chủ nghĩa duy vật biện chứng : Câu hỏi và bài tập triết học.T3

Ký hiệu xếp giá
101.335 411 076Tr-M
Dewey
101.335 411 076
Xuất bản
1. - H.: Khoa học xã hội, 2005
Mô tả
278tr ; 19cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
05/12/2005 08:48 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Lời nói đầu Lời Nhà xuất bản - Những cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật ..................
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004978  Còn  Rỗi          
100004979  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 788