Thư viện Lạc Hồng
Chủ nghĩa duy vật biện chứng : Câu hỏi và bài tập triết học.T4

Ký hiệu xếp giá
101.335 411 076Tr-M
Dewey
101.335 411 076
Xuất bản
1. - H.: Khoa học xã hội, 2005
Mô tả
244tr ; 19cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
05/12/2005 08:48 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
LỜI MỞ ĐẦU Câu hỏi và trả lời I. thuyết không thể biết và tính vô căn cứ của nó II. Thực tiễn và vai trò của nó trong nhận thức III. Chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối IV. Sự thống nhất giữa cảm tính và lý tính của nhận thức V. Các vấn đề nhận thức trong triết học tư sản hiện đại VI. Nhận thức khoa học- các phương pháp nhận thức khoa học
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005375  Còn  Rỗi          
100005376  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 641