Thư viện Lạc Hồng
Triết học phương Tây: Những chủ đề cơ bản

Ký hiệu xếp giá
190Ph-L
Dewey
190
Xuất bản
1. - H.: Văn hóa thông tin, 2004
Mô tả
640tr ; 19cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
05/12/2005 08:51 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Mở đầu Những quan niệm khác nhau về triết học I. Nền văn hóa nhân bản II. Triết học- sự cần thiết và mục đích của triết học sự tư duy và sự thông thái III. Ý thức và vai trò của ý thức IV. Lý thuyết về sự nhận biết VI. Những vấn đề về luận lý đạo đức VII. Sự nhận biết của thực thể con người VIII. Sự hiện hữu của thế giới bên ngoài IX. CHúa hay thượng đế sự hiện hữu và vai trò của người
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004998  Còn  Rỗi          
100004999  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 257