Thư viện Lạc Hồng
Triết học phương Tây hiện đại: Giáo trình hướng tới thế kỷ 21

Ký hiệu xếp giá
190.071L9759T
Dewey
190.071
Xuất bản
1. - H.: Lý Luận Chính Trị, 2004
Mô tả
919tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
05/12/2005 08:54 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách gồm những nội dung chính sau: Chương I: CHủ nghịa thực chứng Chương II: Chủ nghĩa phi lý và chủ nghĩa duy ý chí Chương III: Chủ nghĩa kant mới CHương IV: Chủ nghĩa mach Chương V: Triết học đời sống Chương VI: CHủ nghĩa hegel Cương VII: Chủ nghĩa thực dụng CHương VIII: Trào lưu chủ nghĩa thực tại của thế kỷ 20 CHương IX: Triết phân tích Chương X: Triết học phân tích Chương XI: Hiện thượng học CHương XII: CHủ nghĩa hiện sinh CHương XIII: Triết học nhân loại và triết học văn hóa nhân loại CHương XIV: CHủ nghịa cấu trúc và chủ gnhĩa hậu cấu trúc
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006709  Còn  Rỗi          
100017910  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 155