Thư viện Lạc Hồng
Đại cương triết học Việt nam (Từ khởi nguyên đến 1858)

Ký hiệu xếp giá
181.197 Ng-H
Dewey
181.197
Xuất bản
1. - Thuận Hóa: Thuận Hóa, 2005
Mô tả
296tr ; 20.5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
05/12/2005 10:48 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Mở đầu I. Một số vấn đề phương pháp luận khi nghiên cứu triết học II. Cơ sở hình thành và đặc điểm của triết học III. vài nét về kinh tế xã hội, và thế giới quan của người Việt thời tiền sử IV: TRiết học Việt Nam trong cuộc đấu tranh thời bắt thuộc V. Triết học Việt Nam từ thế kỷ X-XIV VI: Tư tưởng triết học Việt Nam thế kỷ XV đến 1958
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005736  Còn  Rỗi          
100005737  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1146