Thư viện Lạc Hồng
Ông cố vấn: Hồ sơ một điệp viên

Ký hiệu xếp giá
813.803 TV
Dewey
813.803
Xuất bản
10(có chỉnh lí). - H.: Công an nhân dân, 2004
Mô tả
519tr ; 19cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
05/12/2005 11:37 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Chương I: Người bị bắt Chương II: Trại tòa khâm CHương III: Tháng tám Đức mẹ lên trời CHương IV: Ông cậu CHương V: Thánh Pherô CHương VI: Bộ não của chế độ Chương VII: Trở về Chương VIII: Dinh độc lập Chương IX: Cha hoàng Chương X: Sự biến
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006190  Còn  Rỗi          
100006201  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 503