Thư viện Lạc Hồng
Tiến trình lịch sử Việt nam

Ký hiệu xếp giá
959.7 Ng-N
Dewey
959.7
Xuất bản
5 (Tb). - H.: Giáo dục, 2005
Mô tả
399tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
05/12/2005 01:21 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Phần thứ I: Lịch sử Việt Nam- Trung đại Chương I: Việt Nam từ tiền sử đến thời dựng nước Chương II: Việt Nam trong thời kỳ bắc thuộc Phần II: Lịch sử Việt Nam cận- hiện đại - Việt Nam nữa cuôcí thế kỷ XIX - Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến cuối chiến tranh thế giới thứ hai .............
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005489  Còn  Rỗi          
100005832  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1770