Thư viện Lạc Hồng
Toàn văn di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ký hiệu xếp giá
923.1HCM
Dewey
923.1
Xuất bản
6 (Tb). - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2005
Mô tả
129tr ; 20cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
05/12/2005 02:07 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục 1. Di chúc của Bác Hồ mãi mãi soi sáng con đường chúng ta đi 2. Tiểu sử tóm tắt của chủ tịch Hồ Chí Minh 3. Nghị quyết của tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa Liên Hiệp quốc về kỷ niệm lần thứ 100 năm ngày sinh của chủ tịch Hồ CHí Minh 4. Thông báo của Bộ Chính Trị ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CỘng sản Việt Nam về một số vấn đề liên quan đế di chúc và ngày qua đời của CHủ Tịch Hồ Chí MInh 5. Bút tích Di chúc của CHủ Tịch
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005344  Còn  Rỗi          
100005345  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 285