Thư viện Lạc Hồng
Sự thật về chiến tranh Việt nam

Ký hiệu xếp giá
959.706 8Tu-H
Dewey
959.706 8
Xuất bản
1. - H.: Công an nhân dân, 2005
Mô tả
335tr ; 20.5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
05/12/2005 02:59 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Chương I: Cuộc chiến tranh pháp- Việt(1945-1954) CHương II: Quân đội nhân dân vào tiếp quản Hà nỘi CHương III: Những diễn biến xung quang hiệo định genever CHương IV: Những diễn biến tại Sài Gòn 1962-1963 CHương V: những diễn biến chiến tranh Việt Nam qua 6 đời tổng thống mỹ( 1954-1975)
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007041  Còn  Rỗi          
100007042  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1259