Thư viện Lạc Hồng
Đường xuyên Trường Sơn: hồi ức

Ký hiệu xếp giá
818.03 Đ455S
Dewey
818.03
Xuất bản
2. - H.: Công an nhân dân, 2001
Mô tả
357tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
05/12/2005 03:23 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập hồi ức "Đường xuyên Trường Sơn" là chặng đường hơn mười năm hoạt động trong đạn bon khốc liệt, nhưng rất đỗi hào hùng của tuyến chi viện chiến lược Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, cũng là quãng thời gian Đc Đồng Sĩ Nguyên ở cương vị phụ trách tuyến chi viện chiến lược đó.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004950  Còn  Rỗi          
100010116  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1204