Thư viện Lạc Hồng
Con đường đã chọn: hồi ức

Ký hiệu xếp giá
818.03 NG527QU
Dewey
818.03
Xuất bản
1. - H.: Quân đội nhân dân, 2004
Mô tả
564tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
05/12/2005 03:28 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách gồm những bài viết sau: Những năm tháng đâu đời tham gia cách mạng ở Hưng yên( 1939-1943); Hà Nội- cách mạng mùa thu 1945(8-1943-8-1945); Những năm tháng kháng chiến chống thực dân pháp ở" khu năm dằng dặc khúc ruột niềm trung"; Quân khu 3 vừa là hậu phương, vừa là tiền tuyến trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước( 1955-1975); Quân khu 3 với phong trào" làm giàu, đánh thắng" (1976-1985); Trên cương vị người đứng đầu công tác đảng, công tác chính trị của toàn quân trong những năm đầu thực hiện công cuộc đổi mới(1986-1991).
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005601  Còn  Rỗi          
100010102  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1824