Thư viện Lạc Hồng
Lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam (1944-1975)

Ký hiệu xếp giá
355.009 597L302S
Dewey
355.009 597
Xuất bản
2(Bs). - H.: Quân đội nhân dân, 2005
Mô tả
814tr ; 29 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Lịch sử quân đội nhân dân Việt nam, 1944-1975
Ngày cập nhật
05/12/2005 04:25 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách gồm những nội dung chính sau: Thời kỳ hình thành của các lực lượng vũ trang cách mạng; Thời kỳ trưởng thành của quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc khánh chiến chống thực dân pháp và can thiệp Mỹ( 1945-1954); Thời kỳ trưởng thành của quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc khánh chiến chống mỹ, cứu nước(1954-1975).
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006342  Còn  Rỗi          
100017834  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1169