Thư viện Lạc Hồng
Văn hóa văn nghệ cũng là một mặt trận

Ký hiệu xếp giá
335.434 601H450CH
Dewey
335.434 601
Xuất bản
2. - Tp. Hồ Chí Minh: Văn nghệ TP.Hồ Chí Minh, 2000
Mô tả
543tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
05/12/2005 04:30 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách tập hợp các bài viết, bài phát biểu của chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện nội dung tư tưởng Văn hóa văn nghệ cũng là một mặt trận. Sách bao gồm những phần chính: Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, kách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin; Những thảm họa của nền" văn minh" Pháp; Mỹ đang ra sức xâm lược văn hóa; Không có giáo dục, không có cán bộ, thì cũng không nói gì đến kinh tế, văn hóa; Bài báo là tờ hịch cách mnạg; Cây bút phục vụ chính nghĩa trong tay nhà văn chiến đấu có một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ; Phát triển những truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc; Và hấp thụ những cái mới của văn hóa tiến bộ thế giới.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006196  Còn  Rỗi          
100011364  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 376