Thư viện Lạc Hồng
Thiết kế chống ồn cho nhà ở và công trình công cộng

Ký hiệu xếp giá
729.290 295 97 Th-C
Dewey
729.290 295 97
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 1999
Mô tả
48tr ; 31cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/07/2004 10:56 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
1. Phương tiện và phương pháp chống ồn - phân loại 2. Âm học - Tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư mức ồn tối đa cho phép 3. Thiết kế chống ồn cho nhà ở 4. Mức ồn cho phép trong công trình công cộng - tiêu chuẩn thiết kế
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000545  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 866