Thư viện Lạc Hồng
Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội

Ký hiệu xếp giá
335.43462N5765Đ
Dewey
335.43462
Xuất bản
1. - H.: Chính trị Quốc gia, 2003
Mô tả
567tr ; 22 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
05/12/2005 04:45 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách gồm những nội dung chính sau: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; Đảng Cộng sản Việt Nam và công cuộc đổi mới; Hợp tác quốc tế; Phát triển khoa học xã hội và nhân văn.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005473  Còn  Rỗi          
100017871  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1897