Thư viện Lạc Hồng
Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam: cái nhìn hệ thống - loại hình

Ký hiệu xếp giá
306.09597T7721t
Dewey
306.09597
Xuất bản
In lần thứ tư, có sửa chữa và bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2004
Mô tả
690tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
05/12/2005 06:02 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương I: Cơ sở lý luận cho cách nhìn hệ thống - loại hình về văn hóa Việt nam. Chương II: văn hóa nhận thức. Chương III: văn hóa tổ chức cộng đồng: đời sống tập thể. CHương IV: Văn hóa tổ chức cộng đồng: đời sống cá nhân. Chương V: Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên. Chương VI: Văn hóa ứng xử với môi trường xã hội.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005354  Còn  Rỗi          
100005355  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 567