Thư viện Lạc Hồng
Đại cương lịch sử văn hóa Trung Quốc

Ký hiệu xếp giá
300.951 Ng-C
Dewey
300.951
Xuất bản
1. - H.: Văn hóa thông tin, 2004
Mô tả
849tr ; 20.5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
05/12/2005 06:38 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Phần I: văn hóa cổ đại A. Tư tưởng triết hcọ Chương I: Sự hình thành tư tưởng triết học cổ đại trung quốc Chương II: Diễn biến tư tưởng triết hcọ cổ đại trung qucố Chương III: Điểm chung kết của tư tưởng triết hcọ cổ đại trung quốc B. Tôn giáo, lễ nghi Chương I: Tôn giáo trung qucố cổ đại C. Sử học D. Văn học nghệ thuật và mỹ học E. Chế độ điểm chương G. Khoa học kỹ thuật H. Thưtịch và hồ sơ lưu trữ Phần II: Phần cận đại A. Tư tưởng học thuật B. Lễ nghi- phong tục- tôn giáo C. Văn chương nghệ thuật và mỹ học D. Chế độ điển chương và sự nghiệp E. Khoa học kỹ thuật
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006698  Còn  Rỗi          
100006699  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1401