Thư viện Lạc Hồng
Kỹ thuật thiết kế và thi công nhà cao tầng

Ký hiệu xếp giá
690.104 202 959 7Ky-T
Dewey
690.104 202 959 7
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 1999
Mô tả
101tr ; 31cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/07/2004 11:04 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
1. Nhà cao tầng - công tác khảo sát địa kỹ thuật 2. Nhà cao tầng - Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công 3. Nhà cao tầng - Thiết kế cấu tạo bêtông cốt thép toàn khối 4. Nhà cao tầng - Thếit kế cọc khoan nhồi 5. Nhà cao tầng - Kỹ thuật chế tạo bê tông mac 400 - 600 6. Nhà cao tầng - Kỹ thuật chế tạo bê tông bơm 7. Nhà cao tầng - Thi công cọc khoan nhồi 8. Nhà cao tầng - công tác thử tĩnh và kiển tra chất lượng cọc khoan nhồi 9. Nhà cao tầng - thi công phần thân 10. Nhà cao tầng - Kỹ thậut sử dụng giáo treo 11. Phòng cháy chữa cháy - Nhà cao tầng - Yêu cầu thiết kế
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000547  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1279