Thư viện Lạc Hồng
Anh và Pháp

Ký hiệu xếp giá
910.240 3 Du-A
Dewey
910.240 3
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2004
Mô tả
194tr ; 20.5 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/12/2005 08:11 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục chương I: Địa lý tự nhiên nước anh Chương II: Địa lý nhân văn nước ANh CHương III: Du lịch nước anh( phần I) Chương IV: Du lịch nước Anh ( phần Ii) Chương V: Địa lý nhân văn nước pháp Chương VI: Địa lý tự nhiên nước Pháp CHương VII: Hành trình tới paris Chương VIII: Hành trình lãng mạn tới paris
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007043  Còn  Rỗi          
100007053  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 897